CINETECH s.r.o.

Športová 99/11, 900 44 Tomášov                           IČO: 50177168
DIČ: 2120229584
IČ DPH: SK2120229584

cinetech@cinetech.sk
NITI GROUP s.r.o.

Športová 99/11, 900 44 Tomášov                              IČO:  52727939
DIČ: 2121126766


niti@niti.sk
CINETECH d.o.o.

Risika 172 C, 515 00 Risika                              Republika Hrvatska
OIB: 18968672924


risika@cinetech.sk